Отчетен доклад на ръководството на Регионална колегия на КИИП РК – Русе

Редовно Общо отчетно събрание

на РК на КИИП – Русе

18.02.2017г.

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

НА РЪКОВОДСТВОТО НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА КИИП-РУСЕ

ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

 

Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми колеги, уважаеми гости

 

  1. I. УВОД

Настоящото редовно Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Регионална колегия Русе се провежда съгласно чл. 5.2 (4) от Устава на КИИП във връзка с Глава 4, раздел II от ЗКАИИП / чл.27, ал.4, от ЗКАИИП/. Това е шестнадесетото (16) по ред събрание, вкл. проведените две извънредни,  от създаване на Регионалната колегия  на 15 ноември 2003г .

Съгласно измененията през 2013г. на чл.5.2. (4), т.1 от Устава на КИИП, редовното Общо отчетно събрание на регионалната колегия се свиква най-късно 40 дни преди ОС на КИИП, което съгласно чл.5.6. (2), се провежда до 31 Март на настоящата година.

Пълният текст на отчетния доклад

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *