Контролен съвет

Председател

инж. Ангел Георгиев Агаларов

от секция "ТЕХ"

+359 888 344 866

agalarovbg@gmail.com

Член

инж. Стоимен Георгиев Стоянов

от секция "ГПГ"

+359 888 781 465

stoimens@gmail.com

Член

инж. Андрей Николов Добрев

от секция "КСС"

+359 888 332 356

adobrev@gbg.bg