Отчетен доклад на Контролен съвет на РК на КИИП – Русе за периода : 01.01 2016 – 31.12.2016 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на КОНТРОЛЕН СЪВЕТ на РК на КИИП – Русе за периода : 01.01 2016 год. – 31.12.2016 год.   Уважаеми гости, колежки и колеги ,  Контролният съвет на РК на КИИП град Русе е избран на Общо събрание на 20.02.2016 год. в състав : инж. Румяна Милева – председател инж. Красимир Михайлов – […]

Прочети повече

Отчетен доклад на ръководството на Регионална колегия на КИИП РК – Русе

Редовно Общо отчетно събрание на РК на КИИП – Русе 18.02.2017г.   ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА КИИП-РУСЕ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.   Уважаеми Дами и Господа, Уважаеми колеги, уважаеми гости   I. УВОД Настоящото редовно Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране […]

Прочети повече