Експертен съвет

СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ по Професионални секции, предложен от Регионалните професионални секции и утвърден от ОС на РК Русе проведено на 15.02.2020 г.

След проведени събрания по секции и представени протоколи на секциите , при явно „ан блок” гласуване Общото събрание утвърди следните кандидатури за членове на ЕТС.

Секция „КСС”

 1. Инж. Атанас Мушев
 2. Инж. Огнян Петров
 3. Инж. Красимир Михайлов
 4. Инж. Красимир Григоров
 5. Инж. Румяна Милева
 6. Инж. Пламен Пенев
 7. Инж. Росица Димитрова
 8. Инж. Русанка Цонева
 9. Инж. Снежанка Станчева
 10. Инж. Костадинка Алтънова

Секция „ТС и ТС”

 1. Инж. Христо Христов – в областа на пристанищно и железопътно строителство
 2. Инж. Марияна Неделчева – в областа на земна механика и геотехника за обекти оттранспортно строителство
 3. Инж. Валентин Вълчев – в областа на пътно строителство и аеродруми

Секция „ВС”

 1. Инж. Емил Стоянов
 2. Инж. Харалан Хараланов
 3. Инж. Илиан Милев
 4. Инж. Павел Илиев

Секция „ГПГ”

 1. Инж. Росица Маркова
 2. Инж. Стефка Петрова
 3. Инж. Красимир Станчев

Секция „МД и Геология”

 1. Проф. Йордан Евлогиев
 2. Инж. Петър Дончев

Секция „ЕАСТ”

 1. Инж. Радослав Кючуков
 2. Инж. Красимира Русева

Секция „ОВКХТТГ”

 1. Инж. Валентин Бобилов
 2. Инж. Делян Радев

Секция „ТЕХНОЛОГИИ”

 1. Инж. Румен Кълев
 2. Инж. Димитър Иванов