Литература

Практическо ръководство с решени примери по прилагането на еврокод 8-3. Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия, трета част (оценка и усилване на сгради)

Еврокод 8-3Автори: д-р инж. Елена Васева, проф. д-р инж. Никола Игнатиев, проф. д-р Петър Сотиров, доц. д-р инж. Дария Михалева, доц. д-р инж. Иван Павлов
Цена: 30.00 лв. с ДДС
Наличност: 1 бр.

Еврокод 4. Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции в сгради

Еврокод 4Автори: Любчо Венков, Борянка Захариева- Георгиева (София 2013г.)
Цена: 30.00 лв. с ДДС
Наличност: 1 бр.

Еврокод 2 Ръководство по стоманобетон

Еврокод 2Под общата редакция на проф. д-р инж. Константин Русев (София 2011г.)
Цена: 32.00 лв. с ДДС
Наличност: 1 бр.

Практическо ръководство с решени примери по прилагането на еврокод 8-1 – Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия (нови сгради)

Еврокод 8-1Автори: проф. д-р инж. Петър Сотиров, проф. д-р инж. Никола Игнатиев, д-р инж. Дария Михалева, д-р инж. Иван Павлов. Под общата редакция на проф. д-р инж. Петър Сотиров
Цена: 33.00 лв. с ДДС
Наличност: 2 бр.