Професионални секции

секция "КСС"

КСС-конструкции на сгради и съоръжения

инж. Йордан Красимиров Петков - председател

+359 888 624 724

petkov.yordan@gmail.com

секция "МДГ и Екология"

МДГ и Екология - минно дело, геология и екология

инж. Йордан Евлогиев Иванов - председател

+359 894 789 960

evlogiev@mail.bg

секция "ГПГ"

ГПГ-геодезия, приложна геодезия

инж. Деян Великов Димитров - председател

+359 888 779 714

didodimitrov@gmail.com 

секция "ОВКХТТГ"

ОВКХТТГ- отопление,вентилация,климатична техника топло и газоснабдяване

инж. Делян Неделчев Радев- председател 

+359 893 523 863

dnr@abv.bg 

секция "ЕАСТ"

ЕАСТ-електротехника,автоматика и съобщителна техника

инж. Боян Евгениев Маринов - председател

+359 886 192 816

секция "ВС"

ВС-водно строителство

инж. Пламен Николаев Тодоров- председател

+359 885 118 997

plamen.todorow@gmail.com 

секция "Технологии"

Технологии

инж. Димитър Байчев Баев - председател

+359 888 210 358

dimitar_baev@mail.bg

секция "ТСТС"

ТСТС-транспортно строителство и транспортни съоръжения

инж. Ненчо Василев Ненов- председател

+359 878 300 879