Комисия за оправомощаване на технически контрол

Комисия за оправомощаване на технически контрол

Председател: инж. Пламен Георгиев Пенев - представител на ПС "КСС"

Членове:

  1. инж. Пепка Петрова Русинова
  2. инж. Красимир Костов Михайлов