Протоколи на Регионална колегия Русе- 2016 год.

Протокол 08 от 02.11.2016 год. Дневен ред Разглеждане отчета на девет месечието Информация за разглежданите материали на УС от 30.09.2016 год. в гр. София Информация за изминалия семинар на КС на КИИП от 21.10.2016 год. с участието на председателите на РКС Разни protokol-r08_02-11-2016   Протокол 07 от 31.08.2016 год. Дневен ред Разглеждане на заявления за […]

Прочети повече