Технически контрол

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ
Свали от тук Образец 4 – заявление за упражняване на технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.

Такса за технически контрол – 150,00 лв.

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

ПРИ ПОДНОВЯВАНЕ

Свали от тук Образец 4а – заявление за подновяване на технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.

Такса за технически контрол – 150,00 лв.