Протоколи и отчети на професионалните секции на РК-Русе

Секция Конструкции на сгради и съоръжения Отчетен доклад за дейността на секция КСС – Отчетен доклад Протокол от отчетно събрание на секция КСС от 25.01.2017 г. – Протокол Секция Транспортно строителство и транспортни съоръжения Протокол от отчетно събрание на секция ТС и ТС от 30.01.2017 г. – Протокол Секция Водно строителство Протокол от отчетно събрание […]

Прочети повече