Протокол № Р06/ 02.11.2017г.

Днес, 02.11.2017г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе.

На заседанието присъстваха:

Регионално ръководство:

 1. Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе;
 2. Инж. Пламен Пенев –председател секция „КСС”;
 3. Инж. Валери Игнатов Матеев – председател секция „ТС и ТС”;
 4. Инж. Тодорка Иванова Коева – председател секция „ВС”;
 5. Инж. Божин Димитров Ангелов – председател секция „ЕАСТ”;
 6. Инж. Александър Димитров Александров – председател секция „ОВКХТГ”;
 7. Инж. Ангел Георгиев Агаларов – председател секция „Технологии”;
 8. Инж. Стоимен Георгиев Стоянов – председател секция „ГПГ”;
 9. Инж. Йордан Евлогиев Иванов – председател секция „МДГЕ”;

Контролен съвет:

 1. Инж. Красимир Костов Михайлов – член;
 2. Инж. Делян Неделчев Радев – член.

Отсъстваха:

1.Инж. Румяна Йорданова Милева – председател на КС

Заседанието се ръководеше от председателя на РК на КИИП – Русе инж. Деян Димитров.

Дневният ред и материалите за разглеждане бяха изпратени  предварително на регионалното ръководство и контролния съвет.

дневен ред:

 1. Разглеждане на заявления за членство и ПП;
 2. Разни.Протокол 06-02.11.2017

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *