Проектантска правоспособност

Необходими документи

ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕНСТВО И ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОПП комплект документи

Комплектът от документи включва:

 1. Образец №1 - заявление за членство в КИИП
 2. Образец №2 - заявление за ОПП в КИИП
 3. Информационно приложение №3 - анкетна карта
 4. Декларация лични данни

Изтегли

ППП комплект документи

Комплектът от документи включва

 1. Образец №3 - заявление за ППП в КИИП
 2. Информационно приложение №3 - анкетна карта
 3. Информационно приложение №6 - декларация, която се попълва от член, който има ОПП и кандидатства за ППП
 4. Декларация лични данни

Изтегли

Такси:

 1. Встъпителен членски внос - 150,00 лв.
 2. Членски внос за ОПП - 150,00 лв.
 3. Членски внос за ППП - 150,00 лв