Протокол № Р02/ 12.02.2018г.

Днес, 12.02.2018г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе.

На заседанието присъстваха:

Регионално ръководство:

 1. Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе;
 2. Инж. Божин Димитров Ангелов – председател секция „ЕАСТ”;
 3. Инж. Александър Димитров Александров – председател секция „ОВКХТГ”;
 4. Инж. Ангел Георгиев Агаларов – председател секция „Технологии”;
 5. Инж. Стоимен Георгиев Стоянов – председател секция „ГПГ”;
 6. Инж. Йордан Евлогиев Иванов – председател секция „МДГЕ”;

 Контролен съвет:

 1. Инж. Румяна Йорданова Милева – председател на КС;
 2. Инж. Красимир Костов Михайлов – член;

 Отсъстваха:

 1. Инж. Пламен Пенев –председател секция „КСС”;
 2. Инж. Тодорка Иванова Коева – председател секция „ВС”;
 3. Инж. Делян Неделчев Радев – член КС.

Заседанието се ръководеше от председателя на РК на КИИП – Русе инж. Деян Димитров.

Дневният ред и материалите за разглеждане бяха изпратени  предварително на регионалното ръководство и контролния съвет.

дневен ред:

 1. Разглеждане на заявления за членство и ПП;
 2. Разглеждане отчета на бюджет 2017г.;
 3. Предложение за бюджет 2018г.
 4. Разни.             Протокол 02 12.02.2018г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *