Справка за броя на членовете по секции

  • 0 Общо членове
  • Оправомощаване на ТК по част “Конструктивна”

  • 0 Общият брой на членовете на РК Русе оправомощени като технически контрол по част „Конструктивна”