Протоколи на Регионална колегия Русе- 2016 год.

Протокол 08 от 02.11.2016 год.

Дневен ред

 1. Разглеждане отчета на девет месечието
 2. Информация за разглежданите материали на УС от 30.09.2016 год. в гр. София
 3. Информация за изминалия семинар на КС на КИИП от 21.10.2016 год. с участието на председателите на РКС
 4. Разни

protokol-r08_02-11-2016

 

Протокол 07 от 31.08.2016 год.

Дневен ред

 1. Разглеждане на заявления за членство и ПП.
 2. Информация за разглежданите материали на УС проведен на 29.07.2016 год. в София.
 3. Разни.

protokol-r07_31-08-2016

Протокол 06 от 07.06.2016 год.

Дневен ред

 1. Разглеждане на заявления за членство и ПП.
 2. Информация за разглежданите материали на УС проведен на 27.05.2016 год. в София.
 3. Вземане на решение за заплащане на възнагражденията на РР за първото шестмесечие на 2016 год.
 4. Информация за хода на инвентаризацията на имуществото на РК Русе и подготовката на предаването му на новото ръководство на РК Русе.
 5. Разни.

protokol-r06_07-06-2016

Протокол 05 от 19.04.2016 год.

Дневен ред

 1. Разглеждане на заявления за членство и ПП.
 2. Информация за проведения УС и ОС на КИИП София.
 3. Разни.

protokol-r05_19-04-2016

Протокол 04 от 07.03.2016 год.

Дневен ред

 1. Разглеждане на заявления за членство и ПП.
 2. Разни.

protokol-r04_07-03-2016

Протокол 03 от 18.02.2016 год.

Дневен ред

 1. Разглеждане и приемане на финансовия отчет за 2015 год.
 2. Обсъждане и приемане на проекто-бюджет за 2016 год.
 3. Подготовка на ОС за РК Русе.

protokol-r03_18-02-2016

Протокол 02 от 04.02.2016 год.

Дневен ред

 1. Разглеждане на заявления за членство и ПП.
 2. Разни.

protokol-r02_04-02-2016

 

Протокол 01 от 05.01.2016 год.

Дневен ред

 1. Вземане на решение за дата, час и място, дневен ред за провеждане на ОС на РК на КИИП Русе и обявяването му в едномесечен срок във в-к "Строителство градът" и публикуване на сайта на РК Русе. Вземане на решение за дата, час и място, дневен ред за провеждане на ОС на РПС.
 2. Избор на Мандатна комисия.
 3. Информация за финансовото състояние на РК Русе.
  • Информация за събрания членски внос за 2015 год. и отпаднали членове на РК Русе.
 4. Вземане на решение за провеждане на коктейл след събранието на Регионална колегия Русе.
 5. Разни.

protokol-r01_05-01-2016