Протоколи и отчети на професионалните секции на РК-Русе

Секция Конструкции на сгради и съоръжения

 1. Отчетен доклад за дейността на секция КСС - Отчетен доклад
 2. Протокол от отчетно събрание на секция КСС от 25.01.2017 г. - Протокол

Секция Транспортно строителство и транспортни съоръжения

 1. Протокол от отчетно събрание на секция ТС и ТС от 30.01.2017 г. - Протокол

Секция Водно строителство

 1. Протокол от отчетно събрание на секция ВС от 08.02.2017 г. - Протокол

Секция Геодезия и приложна геодезия

 1. Протокол от отчетно събрание на секция ГПГ от 23.01.2017 г. - Протокол

Секция Минно дело геология и екология

 1. Протокол от отчетно събрание на секция МДГЕ от 27.01.2017 г. - Протокол

Секция Електротехника, автоматика и съобщителна техника

 1. Отчетен доклад за дейността на секция ЕАСТ - Отчетен доклад
 2. Протокол от отчетно събрание на секция ЕАСТ от 31.01.2017 г. - Протокол

Секция Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване

 1. Отчетен доклад за дейността на секция ОВКХТТГ - Отчетен доклад
 2. Протокол от отчетно събрание на секция ОВКХТТГ от 06.02.2017 г. - Протокол

Секция Технологии

 1. Протокол от отчетно събрание на секция Технологии от 06.02.2017 г. - Протокол

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *