График за провеждане на общите събрания на професионалните секции

СЪОБЩЕНИЕ          Регионалното ръководство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Русе уведомява своите членове, че Отчетните събрания на ПС на Регионалната колегия ще се проведат съгласно приложения график при следния дневен ред: Отчет за дейността на ПС на РК на КИИП – Русе през отчетния период 01.01.2016–31.12.2016 год. -докладват Председателите на ПС. […]

Прочети повече

Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия

Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия Кратък курс за инженери – конструктори Регионална колегия Русе организира обучителен кратък курс за инженери-конструктори. Курсът ще представи най-важното от Еврокод 8 с примери и коментари. Лектор – проф. д-р инж. Борислав Белев (УАСГ) Продължителност – 6 учебни часа Време на провеждане – събота, 29.10.2016 (следобед) от 13.30 […]

Прочети повече

Протоколи на Регионална колегия Русе- 2016 год.

Протокол 08 от 02.11.2016 год. Дневен ред Разглеждане отчета на девет месечието Информация за разглежданите материали на УС от 30.09.2016 год. в гр. София Информация за изминалия семинар на КС на КИИП от 21.10.2016 год. с участието на председателите на РКС Разни protokol-r08_02-11-2016   Протокол 07 от 31.08.2016 год. Дневен ред Разглеждане на заявления за […]

Прочети повече