ЧЛЕНСКИ ВНОС 2023Г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,ЧЕ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ОТ М.06 2022Г. ИМА ПРОМЯНА В СТОЙНОСТТА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС:   ВАЖНО!!!     Членски внос за 2023 г. – 150лв.  ВАЖНО!!!                           Замразено членство 30лв.   СъобщениеЧленски-внос-2023г    

Прочети повече