Определение №14713 София, 22.11.2012

Върховният административен съд на Република България – Второ отделение , в закрито заседание на двадесети ноември две хиляди и дванадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Калинов ЧЛЕНОВЕ: Джузепе Роджери Любомира Мотова Пълният текст на ОПРЕДЕЛЕНИЕ 14713-22.11.2012-ВАС

Прочети повече

Протокол №1 от 13.01.2017 год. от заседание на РР и КС на РК Русе

Дневен ред: 1. Разглеждане на заявления за членство и ПП; 2. Определяне на дата, час и място за провеждане на Общото събрание на РК на КИИП-Русе и броя делегати на база редовно отчетените членове на КИИП до 20.12.2016г.; 3. Определяне на дата, час и място за провеждане на годишните събрания на ПС на КИИП; 4. […]

Прочети повече

Дневен ред за провеждане на Общо редовно отчетно събрание на КИИП РК Русе

Общо редовно отчетно събрание на Регионална колегия на КИИП – Русе дата: 18.02.2017 г. (Събота), час: 09,00 ч, място: гр. Русе, Х-л „Рига”, бул. „Придунавски” 22, зала 2   Дневен ред:   Доклад на мандатната комисия – докладва председателят й; Избор на ръководни органи (председател и протоколчик на събранието); Отчет за дейността на РК на […]

Прочети повече