Протоколи и отчети на професионалните секции на РК-Русе

Секция Конструкции на сгради и съоръжения Отчетен доклад за дейността на секция КСС – Отчетен доклад Протокол от отчетно събрание на секция КСС от 25.01.2017 г. – Протокол Секция Транспортно строителство и транспортни съоръжения Протокол от отчетно събрание на секция ТС и ТС от 30.01.2017 г. – Протокол Секция Водно строителство Протокол от отчетно събрание […]

Прочети повече

Обосновка направени разходи

Становище на Регионалното ръководство на РК на КИИП – Русе по писмо на КИИП – 296/01.10.2014 г. и проведената среща с представители на УС и КС на КИИП, състояла се на 15.10.2014 г. в гр. Русе. Писмо с изх. №Р30/12.10.2015 год. и справка за изразходени средства в периода 2012-2015 год. Протокол №Р05/09.07.2015 г. Протокол №Р06/05.06.2014 […]

Прочети повече

Решение №425 София , 13.01.2017 В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Второ отделение, в съдебно заседание на тринадесети декември в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Чолаков ЧЛЕНОВЕ: Джузепе Роджери Любомира Мотова Пълният текст на РЕШЕНИЕ 425-13.01.2017

Прочети повече

Решение №9 гр. Русе, 11.04.2016 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Русе, VI-ти състав, в публично заседание на шестнадесети март през две хиляди и шестнадесета година , в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елга Цонева   Пълният текст на Р Е Ш Е Н И Е 9-11.04.2016

Прочети повече