Предложения за промени в ЗКАИИП

Последното изменение на ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ЗКАИИП) е представено  в ДВ бр. 27 на 05 април 2016 год. Председателят на КАБ – арх. Игнатов представя своето предложение за промяна в ЗКАИИП на вниманието на колегите проектанти на РК Русе.

Прочети повече

Пожароизвестителни системи на Телетек – цялостни решения

Телетек ЕООД е частна търговска фирма, създадена през 1991 г. с основна дейност дистрибуция на продукти в сферата на сградните енергийни, информационни и алармени електроинсталации. Фирмата предлага отделни продукти и цялостни решения на утвърдени производители, подходящи за всякакъв вид стопански обекти. Телетек предлага продукти в две основни направления – Електрооборудване (Electro) и Системи за сигурност (Alarm). За […]

Прочети повече

Отчетен доклад на Контролен съвет на РК на КИИП – Русе за периода : 01.01 2016 – 31.12.2016 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на КОНТРОЛЕН СЪВЕТ на РК на КИИП – Русе за периода : 01.01 2016 год. – 31.12.2016 год.   Уважаеми гости, колежки и колеги ,  Контролният съвет на РК на КИИП град Русе е избран на Общо събрание на 20.02.2016 год. в състав : инж. Румяна Милева – председател инж. Красимир Михайлов – […]

Прочети повече

Отчетен доклад на ръководството на Регионална колегия на КИИП РК – Русе

Редовно Общо отчетно събрание на РК на КИИП – Русе 18.02.2017г.   ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА КИИП-РУСЕ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.   Уважаеми Дами и Господа, Уважаеми колеги, уважаеми гости   I. УВОД Настоящото редовно Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране […]

Прочети повече