Протокол №1 от 13.01.2017 год. от заседание на РР и КС на РК Русе

Дневен ред: 1. Разглеждане на заявления за членство и ПП; 2. Определяне на дата, час и място за провеждане на Общото събрание на РК на КИИП-Русе и броя делегати на база редовно отчетените членове на КИИП до 20.12.2016г.; 3. Определяне на дата, час и място за провеждане на годишните събрания на ПС на КИИП; 4. […]

Прочети повече

Дневен ред за провеждане на Общо редовно отчетно събрание на КИИП РК Русе

Общо редовно отчетно събрание на Регионална колегия на КИИП – Русе дата: 18.02.2017 г. (Събота), час: 09,00 ч, място: гр. Русе, Х-л „Рига”, бул. „Придунавски” 22, зала 2   Дневен ред:   Доклад на мандатната комисия – докладва председателят й; Избор на ръководни органи (председател и протоколчик на събранието); Отчет за дейността на РК на […]

Прочети повече

График за провеждане на общите събрания на професионалните секции

СЪОБЩЕНИЕ          Регионалното ръководство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Русе уведомява своите членове, че Отчетните събрания на ПС на Регионалната колегия ще се проведат съгласно приложения график при следния дневен ред: Отчет за дейността на ПС на РК на КИИП – Русе през отчетния период 01.01.2016–31.12.2016 год. -докладват Председателите на ПС. […]

Прочети повече