График за провеждане на общите събрания на професионалните секции

СЪОБЩЕНИЕ

         Регионалното ръководство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Русе уведомява своите членове, че Отчетните събрания на ПС на Регионалната колегия ще се проведат съгласно приложения график при следния

дневен ред:

  1. Отчет за дейността на ПС на РК на КИИП – Русе през отчетния период 01.01.2016–31.12.2016 год. -докладват Председателите на ПС.
  2. Предложение на делегати за общото събрание на КИИП и утвърждаването им от ОС на РК – Русе.
  3. Предложение на членове на ЕТС на РК на КИИП – Русе.
  4. Програма за обучение и квалификация на ПС съдържаща наименованието на мероприятието, периода на провеждането му и необходимите средства за обезпечаването му.
  5. Разни

ГРАФИК

за провеждане на събрания на професионалните секции

Място: Учебен център на „ТО на НТС” – гр.Русе, бул. Придунавски 6Б

Секция Дата на провеждане Ден Час Зала
1 КСС 25.01.2017 г. Сряда 17.00 ч. 6
2 ТС и ТС 24.01.2017 г. Вторник 17.30 ч. 7
3 ЕАСТ 31.01.2017 г. Вторник 17.30 ч. 6
4 МД и Геология 27.01.2017 г. Петък 17.00 ч. 7
5 ГПГ 23.01.2017 г. Понеделник 17.00 ч. 7
6 ВС 08.02.2017 г. Сряда 17.00 ч. 7
7 ОВКХТТГ и Технологии 06.02.2017 г. Понеделник 17.00 ч. 7

Забележка: Графикът е съобразен с графика на НТС за свободни помещения.

ИНСТРУКЦИЯ №3
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ В КИИП

Чл. 10. (4) Представителите на професионалните секции в областните ръководства се избират на сбирка на съответната професионална секция и се утвърждават от ОСРК.
(5) Изборът и утвърждаването по ал. 2 и ал. 4 става явно или тайно по решение на ОСРК.

                                       Председател:
/ инж.Д.Димитров /

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *