Професионални секции

секция "КСС"

КСС-конструкции на сгради и съоръжения

инж. Пламен Георгиев Пенев - председател

+359 887 416 559

penev_plamen@abv.bg

секция "МДГ и Екология"

МДГ и Екология - минно дело, геология и екология

инж. Йордан Евлогиев Иванов - председател

+359 894 789 960

evlogiev@mail.bg

секция "ГПГ"

ГПГ-геодезия, приложна геодезия

инж. Стоимен Георгиев Стоянов - председател

+359 888 781 465

stoimens@gmail.com 

секция "ОВКХТТГ"

ОВКХТТГ- отопление,вентилация,климатична техника топло и газоснабдяване

инж. Александър Дим. Александров - председател

a_alexandrov42@yahoo.com

 

секция "ТС и ТС"

ТС и ТС-тарбспортно строителство и транспортни съоръжения

инж. Валери Игнатов Матеев - председател

+359 884 447 654

valerimateev@abv.bg

секция "ЕАСТ"

ЕАСТ-електротехника,автоматика и съобщителна техника

инж. Божин Димитров Ангелов - председател

+359 889 679 295

bonita46@abv.bg

секция "ВС"

ВС-водно строителство

инж. Тодорка Иванова Коева - председател

+359 887 930 966

dora.koeva@mail.bg

секция "Технологии"

Технологии

инж. Ангел Георгиев Агаларов - председател

+359 888 344 866

agalarovbg@gmail.com