Професионални секции

секция "КСС"

КСС-конструкции на сгради и съоръжения

инж. Пламен Георгиев Пенев - председател

+359 887 416 559

penev_plamen@abv.bg

секция "МДГ и Екология"

МДГ и Екология - минно дело, геология и екология

инж. Йордан Евлогиев Иванов - председател

+359 894 789 960

evlogiev@mail.bg

секция "ГПГ"

ГПГ-геодезия, приложна геодезия

инж. Стоимен Георгиев Стоянов - председател

+359 888 781 465

stoimens@gmail.com 

секция "ОВКХТТГ"

ОВКХТТГ- отопление,вентилация,климатична техника топло и газоснабдяване

инж. Делян Неделчев Радев- председател 

+359 893 523 863

dnr@abv.bg 

секция "ЕАСТ"

ЕАСТ-електротехника,автоматика и съобщителна техника

инж. Никола Иванов Лазаров - председател

+359 878 452 719

nim.eng@abv.bg

секция "ВС"

ВС-водно строителство

инж. Илиан Лоренов Милев - председател

+359 895 612 257

ilian.milev@gmail.com 

секция "Технологии"

Технологии

инж. Ангел Георгиев Агаларов - председател

+359 888 344 866

agalarovbg@gmail.com

секция "ТСТС"

ТСТС-транспортно строителство и транспортни съоръжения

инж. Ненчо Василев Ненов- председател

+359 878 300 879

n_fors@abv.bg