Контролен съвет

Председател

инж. Румяна Йорданова Милева

от секция "КСС"

+359 899 113 130

arca_mileva@abv.bg

Член

инж. Харалан Илиев Хараланов

от секция "ВС"

+359 888 730 940

haralanov112@abv.bg

Член

инж. Ралица Иванова Георгиева

от секция "ТС и ТС"

+359 899 931 695

migeti.eood@gmail.com