Контролен съвет

Председател

инж. Румяна Йорданова Милева

от секция "КСС"

+359 899 113 130

arca_mileva@abv.bg

Член

инж. Красимир Костов Михайлов

от секция "КСС"

+359 899 113 909

rival_michailov@abv.bg

Член

инж. Делян Неделчев Радев

от секция "Технологии"

+359 893 523 863

dnr@abv.bg