Технически контрол

Комисия за оправомощаване на технически контрол

Председател: инж. Красимир Григоров Николов - представител на ПС "КСС"

Членове:

  1. инж. Пламен Георгиев Пенев
  2. инж. Костадинка Енчева Алтънова
  3. инж. Огнян Иванов Петров
  4. инж. Христина Начева Милчева