Дневен ред за провеждане на Общо редовно отчетно събрание на КИИП РК Русе

Общо редовно отчетно събрание

на Регионална колегия на КИИП – Русе

дата: 18.02.2017 г. (Събота),

час: 09,00 ч,

място: гр. Русе, Х-л „Рига”, бул. „Придунавски” 22, зала 2

 

Дневен ред:

 

  1. Доклад на мандатната комисия – докладва председателят й;
  2. Избор на ръководни органи (председател и протоколчик на събранието);
  3. Отчет за дейността на РК на КИИП – Русе през отчетния период 01.01.2016 –31.12.2016г.:

3.1 Отчет на административно-стопанската дейност – докладва инж. Д.Димитров;

3.2 Отчет на финансовата дейност – докладва инж. Д.Димитров;

  1. Доклад на Контролния съвет за извършената проверка на дейностите на РК-Русе – докладва председателя на КС – инж. Румяна Милева.
  2. Приемане на Бюджет на РК Русе за 2017 год. – докладва инж. Д.Димитров
  3. Утвърджаване на делегати за общото събрание на КИИП и членове на ЕТС:
  4. Разни

 

Проекто-дневния ред е приет с Протокол № Р01/13.01.2017г. на РР на КИИП Русе.

 

Председател:

/ инж. Д. Димитров/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *