Протокол N: Р04/22.05.2017г.

Протокол Р04-22.05.2017. Днес, 22.05.2017г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Пламен Пенев –председател секция „КСС”; Инж. Валери Игнатов Матеев – председател секция „ТС и ТС”; Инж. Тодорка Иванова Коева – председател секция „ВС”; […]

Прочети повече

Протокол № Р03/ 19.04.2017г.

Днес, 19.04.2017г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Пламен Пенев –председател секция „КСС”; Инж. Валери Игнатов Матеев – председател секция „ТС и ТС”; Инж. Тодорка Иванова Коева – председател секция „ВС”; Инж. Йордан […]

Прочети повече

Протокол №2 от 13.02.2017 год. от заседание на РР и КС на РК Русе

Дневен ред: 1. Разглеждане на заявления за членство и ПП; 2. Обсъждане на отчета на бюджета за 2016г., подготвен от СК „Прециз” и определяне на бюджета за 2017г. 3.Разни Protokol R02_13.02.2017

Прочети повече

Протокол №1 от 13.01.2017 год. от заседание на РР и КС на РК Русе

Дневен ред: 1. Разглеждане на заявления за членство и ПП; 2. Определяне на дата, час и място за провеждане на Общото събрание на РК на КИИП-Русе и броя делегати на база редовно отчетените членове на КИИП до 20.12.2016г.; 3. Определяне на дата, час и място за провеждане на годишните събрания на ПС на КИИП; 4. […]

Прочети повече

Протоколи на Регионална колегия Русе- 2016 год.

Протокол 08 от 02.11.2016 год. Дневен ред Разглеждане отчета на девет месечието Информация за разглежданите материали на УС от 30.09.2016 год. в гр. София Информация за изминалия семинар на КС на КИИП от 21.10.2016 год. с участието на председателите на РКС Разни protokol-r08_02-11-2016   Протокол 07 от 31.08.2016 год. Дневен ред Разглеждане на заявления за […]

Прочети повече