Протокол № Р05/ 27.09.2018г.

Днес, 27.09.2018г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Божин Димитров Ангелов – председател секция „ЕАСТ”; Инж. Ангел Георгиев Агаларов – председател секция „Технологии”; Инж. Стоимен Георгиев Стоянов – председател секция „ГПГ”; Инж. Пламен […]

Прочети повече

Протокол № Р03/ 03.04.2018г.

  Днес, 03.04.2018г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Божин Димитров Ангелов – председател секция „ЕАСТ”; Инж. Александър Димитров Александров – председател секция „ОВКХТГ”; Инж. Ангел Георгиев Агаларов – председател секция „Технологии”; Инж. […]

Прочети повече

Протокол № Р02/ 12.02.2018г.

Днес, 12.02.2018г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Божин Димитров Ангелов – председател секция „ЕАСТ”; Инж. Александър Димитров Александров – председател секция „ОВКХТГ”; Инж. Ангел Георгиев Агаларов – председател секция „Технологии”; Инж. Стоимен […]

Прочети повече

Протокол № Р01/ 11.01.2018г.

Днес, 11.01.2018г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Пламен Пенев –председател секция „КСС”; Инж. Тодорка Иванова Коева – председател секция „ВС”; Инж. Божин Димитров Ангелов – председател секция „ЕАСТ”; Инж. Александър Димитров Александров […]

Прочети повече

Протокол № Р07/ 04.12.2017г.

Днес, 04.12.2017г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Пламен Пенев –председател секция „КСС”; Инж. Тодорка Иванова Коева – председател секция „ВС”; Инж. Божин Димитров Ангелов – председател секция „ЕАСТ”; Инж. Александър Димитров Александров […]

Прочети повече