Протокол № Р06/ 02.11.2017г.

Днес, 02.11.2017г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Пламен Пенев –председател секция „КСС”; Инж. Валери Игнатов Матеев – председател секция „ТС и ТС”; Инж. Тодорка Иванова Коева – председател секция „ВС”; Инж. Божин […]

Прочети повече

Протоколи и отчети на професионалните секции на РК-Русе

Секция Конструкции на сгради и съоръжения Отчетен доклад за дейността на секция КСС – Отчетен доклад Протокол от отчетно събрание на секция КСС от 25.01.2017 г. – Протокол Секция Транспортно строителство и транспортни съоръжения Протокол от отчетно събрание на секция ТС и ТС от 30.01.2017 г. – Протокол Секция Водно строителство Протокол от отчетно събрание […]

Прочети повече