СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ 2019г.

Регионалното ръководство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Русе уведомява своите членове, че Отчетните събрания на ПС на Регионалната колегия ще се проведат съгласно приложения график :  Съобщение ОС 2019

Прочети повече

Дневен ред на ОС на РК Русе

Общото редовно отчетно събрание на Регионална колегия на КИИП – Русе  ще се проведе на: дата: 17.02.2018 г. (Събота), час: 09,00 ч, място: гр. Русе, Х-л „Рига”, бул. „Придунавски” 22, зала 2 както следва:  Дневен ред на ОС на РК Русе

Прочети повече

Протокол № Р06/ 02.11.2017г.

Днес, 02.11.2017г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Пламен Пенев –председател секция „КСС”; Инж. Валери Игнатов Матеев – председател секция „ТС и ТС”; Инж. Тодорка Иванова Коева – председател секция „ВС”; Инж. Божин […]

Прочети повече

Отчетен доклад на Контролен съвет на РК на КИИП – Русе за периода : 01.01 2016 – 31.12.2016 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на КОНТРОЛЕН СЪВЕТ на РК на КИИП – Русе за периода : 01.01 2016 год. – 31.12.2016 год.   Уважаеми гости, колежки и колеги ,  Контролният съвет на РК на КИИП град Русе е избран на Общо събрание на 20.02.2016 год. в състав : инж. Румяна Милева – председател инж. Красимир Михайлов – […]

Прочети повече