Протокол № Р06/ 02.11.2017г.

Днес, 02.11.2017г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Пламен Пенев –председател секция „КСС”; Инж. Валери Игнатов Матеев – председател секция „ТС и ТС”; Инж. Тодорка Иванова Коева – председател секция „ВС”; Инж. Божин […]

Прочети повече

Членски внос за 2018 год.

До членовете на Регионална Колегия на КИИП гр.Русе Уважаеми колеги, Напомняме Ви, че крайния срок за плащането на членски внос за 2018 година е 20.12.2017 г. За повече информация: СъобщениеЧленски внос 2018г.

Прочети повече

Предложения за промени в ЗКАИИП

Последното изменение на ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ЗКАИИП) е представено  в ДВ бр. 27 на 05 април 2016 год. Председателят на КАБ – арх. Игнатов представя своето предложение за промяна в ЗКАИИП на вниманието на колегите проектанти на РК Русе.

Прочети повече