Протокол № Р01/ 06.01.2020г.

Днес, 06.01.2020г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Пламен Пенев –председател секция „КСС”; Инж. Ненчо Ненов –председател секция „ТС и ТС”; Инж. Александър Димитров Александров – председател секция „ОВКХТГ”; Инж. Стоимен Георгиев Стоянов […]

Прочети повече

Протокол № Р08/ 25.11.2019г.

Днес, 25.11.2019г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Пламен Пенев –председател секция „КСС”; Инж. Ненчо Ненов –председател секция „ТС и ТС”; Инж. Александър Димитров Александров – председател секция „ОВКХТГ”; Инж. Стоимен Георгиев Стоянов […]

Прочети повече

Атлас Копко покана за семинар „Повишаване ефективността на компресорната система“

Уважаеми колеги, на 28.01.2020г./вторник/ от 14.00ч. в гр. Русе, бул. Придунавски 6Б, зала 6,център на „ТО на НТС” ще се проведе семинар на тема „Повишаване ефективността на компресорната система“ както следва:            13:45 – 14:00ч. – Регистрация 14:00 – 14:30ч. – Фактори определящи енергоефективността на компресорната система; 14:30 – 15:00ч. – […]

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ НА ПС 2020г.

Регионалното ръководство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Русе уведомява своите членове, че Отчетните събрания на ПС на Регионалната колегия ще се проведат съгласно приложения график :  График ОС на ПС

Прочети повече