Членски внос за 2018 год.

До членовете на Регионална Колегия на КИИП гр.Русе Уважаеми колеги, Напомняме Ви, че крайния срок за плащането на членски внос за 2018 година е 20.12.2017 г. За повече информация: СъобщениеЧленски внос 2018г.

Прочети повече