Протокол № Р01/ 08.01.2019г.

Днес, 08.01.2019г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Божин Димитров Ангелов – председател секция „ЕАСТ”; Инж. Ангел Георгиев Агаларов – председател секция „Технологии”; Инж. Пламен Пенев –председател секция „КСС”; Инж. Ненчо Ненов –председател […]

Прочети повече