Отчетен доклад на ръководството на Регионална колегия на КИИП РК – Русе

Редовно Общо отчетно събрание на РК на КИИП – Русе 18.02.2017г.   ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА КИИП-РУСЕ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.   Уважаеми Дами и Господа, Уважаеми колеги, уважаеми гости   I. УВОД Настоящото редовно Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране […]

Прочети повече

Протоколи и отчети на професионалните секции на РК-Русе

Секция Конструкции на сгради и съоръжения Отчетен доклад за дейността на секция КСС – Отчетен доклад Протокол от отчетно събрание на секция КСС от 25.01.2017 г. – Протокол Секция Транспортно строителство и транспортни съоръжения Протокол от отчетно събрание на секция ТС и ТС от 30.01.2017 г. – Протокол Секция Водно строителство Протокол от отчетно събрание […]

Прочети повече

Протокол №1 от 13.01.2017 год. от заседание на РР и КС на РК Русе

Дневен ред: 1. Разглеждане на заявления за членство и ПП; 2. Определяне на дата, час и място за провеждане на Общото събрание на РК на КИИП-Русе и броя делегати на база редовно отчетените членове на КИИП до 20.12.2016г.; 3. Определяне на дата, час и място за провеждане на годишните събрания на ПС на КИИП; 4. […]

Прочети повече