Проектантска правоспособност

Необходими документи

ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕНСТВО И ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОПП комплект документи

Комплектът от документи включва:

  1. Образец №1 - заявление за членство в КИИП
  2. Образец №2 - заявление за ОПП в КИИП
  3. Информационно приложение №3 - анкетна карта

Изтегли

ППП комплект документи

Комплектът от документи включва

  1. Образец №3 - заявление за ППП в КИИП
  2. Информационно приложение №3 - анкетна карта
  3. Информационно приложение №6 - декларация, която се попълва от член, който има ОПП и кандидатства за ППП

Изтегли

Такси:

  1. Встъпителен членски внос - 150,00 лв.
  2. Членски внос за ОПП - 120,00 лв.
  3. Членски внос за ППП - 120,00 лв