Обосновка направени разходи

  1. Становище на Регионалното ръководство на РК на КИИП – Русе по писмо на КИИП – 296/01.10.2014 г. и проведената среща с представители на УС и КС на КИИП, състояла се на 15.10.2014 г. в гр. Русе.
  2. Писмо с изх. №Р30/12.10.2015 год. и справка за изразходени средства в периода 2012-2015 год.
  3. Протокол №Р05/09.07.2015 г.
  4. Протокол №Р06/05.06.2014 г. /препис-извлечение/ и Протокол №Р07/14.05.2013 г.
  5. Платежно нареждане -Александър Димитров Александров

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *