Протокол № Р03/ 19.04.2017г.

Днес, 19.04.2017г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Пламен Пенев –председател секция „КСС”; Инж. Валери Игнатов Матеев – председател секция „ТС и ТС”; Инж. Тодорка Иванова Коева – председател секция „ВС”; Инж. Йордан […]

Прочети повече

Протокол №2 от 13.02.2017 год. от заседание на РР и КС на РК Русе

Дневен ред: 1. Разглеждане на заявления за членство и ПП; 2. Обсъждане на отчета на бюджета за 2016г., подготвен от СК „Прециз” и определяне на бюджета за 2017г. 3.Разни Protokol R02_13.02.2017

Прочети повече

Запознаване и представяне на НЕС Нови Енергйни Системи

Програма за презентация пред КИИП                       Място: х-л Рига Дата: 05.04.2017 Начало: 15 часа Фирма NES Ltd. e основана в гр. Шумен и е специализирана в производството на изделия ползващи алтернативни източници на енергия, щадящи околната среда. NES е първият частен производител на слънчеви термални изделия в България и е пазарен лидер в този сегмент. […]

Прочети повече

Анотация по съдебно производство

  АНОТАЦИЯ от инж. Ал. Александров по съдебното производство На Общото събрание на РК Русе, проведено на 20.02.2016 г., беше повдигнат въпросът за недостатъчна информираност на членовете на РК Русе и на КИИП, по отношение водените дела в периода 2012 – 2016 г. от бившия председател на УС на КИИП инж. Ст. Кинарев срещу инж. […]

Прочети повече

Предложения за промени в ЗКАИИП

Последното изменение на ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ЗКАИИП) е представено  в ДВ бр. 27 на 05 април 2016 год. Председателят на КАБ – арх. Игнатов представя своето предложение за промяна в ЗКАИИП на вниманието на колегите проектанти на РК Русе.

Прочети повече