Протокол № Р01/ 08.01.2019г.

Днес, 08.01.2019г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Божин Димитров Ангелов – председател секция „ЕАСТ”; Инж. Ангел Георгиев Агаларов – председател секция „Технологии”; Инж. Пламен Пенев –председател секция „КСС”; Инж. Ненчо Ненов –председател […]

Прочети повече

ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ПРАВА

Процедура по възстановяване на членски права, на инженери отписани от регистрите на КИИП Процедура по спиране на членски права и отписване на проектанти от регистрите на КИИП  

Прочети повече

Протокол № Р07/ 03.12.2018г.

Днес, 03.12.2018г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Божин Димитров Ангелов – председател секция „ЕАСТ”; Инж. Ангел Георгиев Агаларов – председател секция „Технологии”; Инж. Стоимен Георгиев Стоянов – председател секция „ГПГ”; Инж. Пламен […]

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ 2019г.

Регионалното ръководство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Русе уведомява своите членове, че Отчетните събрания на ПС на Регионалната колегия ще се проведат съгласно приложения график :  Съобщение ОС 2019

Прочети повече