Протокол № Р02/ 12.02.2018г.

Днес, 12.02.2018г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Божин Димитров Ангелов – председател секция „ЕАСТ”; Инж. Александър Димитров Александров – председател секция „ОВКХТГ”; Инж. Ангел Георгиев Агаларов – председател секция „Технологии”; Инж. Стоимен […]

Прочети повече

Дневен ред на ОС на РК Русе

Общото редовно отчетно събрание на Регионална колегия на КИИП – Русе  ще се проведе на: дата: 17.02.2018 г. (Събота), час: 09,00 ч, място: гр. Русе, Х-л „Рига”, бул. „Придунавски” 22, зала 2 както следва:  Дневен ред на ОС на РК Русе

Прочети повече