Семинар на тема ВСОДТ (Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина)

Уважаеми колеги, във връзка с изпълнение на приетата от ОС на КИИП Русе програма за обучение РК Русе организира семинар на тема:“ВСОДТ(Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина)“ с лектор проф.Радослав Къртов преподавател в Академия на МВР. Темата е актуална и е насочена към всички членове на КИИП и КАБ, тъй като по време […]

Прочети повече

Протокол № Р05/ 06.06.2019г.

Днес, 06.06.2019г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Ненчо Ненов –председател секция „ТС и ТС”; Инж. Александър Димитров Александров – председател секция „ОВКХТГ”; Инж. Стоимен Георгиев Стоянов – председател секция „ГПГ”; Инж. Божин […]

Прочети повече

Протокол № Р04/ 07.05.2019г.

Днес, 07.05.2019г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Ангел Георгиев Агаларов – председател секция „Технологии”; Инж. Ненчо Ненов –председател секция „ТС и ТС”; Инж. Александър Димитров Александров – председател секция „ОВКХТГ”; Инж. Стоимен […]

Прочети повече

Протокол № Р03/ 14.03.2019г.

Днес, 14.03.2019г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Тодорка Иванова Коева – председател секция „ВС”; Инж. Ангел Георгиев Агаларов – председател секция „Технологии”; Инж. Ненчо Ненов –председател секция „ТС и ТС”; Инж. Йордан […]

Прочети повече

Протокол № Р02/ 11.02.2019г.

Днес, 11.02.2019г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Тодорка Иванова Коева – председател секция „ВС”; Инж. Ангел Георгиев Агаларов – председател секция „Технологии”; Инж. Ненчо Ненов –председател секция „ТС и ТС”; Инж. Йордан […]

Прочети повече