ЧЛЕНСКИ ВНОС 2022г.

Уважаеми колеги, ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС за 2022г. ще се събира от 02.11.2021г., налага го провеждането на  Редовното отчетно общо събрание на КИИП на 30 и 31.10.2021 г., където трябва да бъде гласуван окончателният му размер за 2022г.

Прочети повече