СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ 2019г.

Регионалното ръководство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Русе уведомява своите членове, че Отчетните събрания на ПС на Регионалната колегия ще се проведат съгласно приложения график :  Съобщение ОС 2019

Прочети повече

Протокол № Р06/ 30.10.2018г.

Днес, 30.10.2018г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Божин Димитров Ангелов – председател секция „ЕАСТ”; Инж. Ангел Георгиев Агаларов – председател секция „Технологии”; Инж. Стоимен Георгиев Стоянов – председател секция „ГПГ”; Инж. Пламен […]

Прочети повече

Протокол № Р05/ 27.09.2018г.

Днес, 27.09.2018г., се проведе заседание на РР и КС на РК на КИИП – Русе. На заседанието присъстваха: Регионално ръководство: Инж. Деян Великов Димитров – председател на РК Русе; Инж. Божин Димитров Ангелов – председател секция „ЕАСТ”; Инж. Ангел Георгиев Агаларов – председател секция „Технологии”; Инж. Стоимен Георгиев Стоянов – председател секция „ГПГ”; Инж. Пламен […]

Прочети повече

Покана за обществено обсъждане на Предварителния проект на „Общ устройствен план на Община Русе“ на 18.09.2018 г.

Уважаеми колеги, Приложено Ви представяме покана за обществено обсъждане от Община Русе : Община Русе има удоволствието да Ви покани на обществено обсъждане на предварителният проект на „Общ устройствен план на Община Русе“ (ОУПО – Русе). Събитието ще се проведе на 18.09.2018 г. от 14:00 до 19:00 часа в Пленарна зала в сградата на общинска […]

Прочети повече